จัสท์ โบรกเกอร์

ครบเครื่อง

เรื่องประกันภัย

6 เทคนิคในการเลือกประกันภัยรถยนต์

1.หาความรู้เรื่องประกันรถยนต์

2.เลือกประเภทประกัน และเปรียบเทียบจากทุกเจ้าในตลาด

3.ศึกษารายละเอียดรถยนต์ของคุณ เพราะมีผลในเรื่องของค่าเบี้ยประกัน

4.เลือกบริษัทประกันที่ใส่ใจลูกค้าและน่าเชื่อถือ

5.ประเมินค่าใช้จ่ายที่สามารถรับมือได้

6.ใช้ประโยชน์จากส่วนลดต่างๆ

ประกันรถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกัน พ.ร.บ

 • ประกันรถยนต์ที่กฏหมายบังคับ ที่ยานพาหนะทุกคนต้องมี โดยจะคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต/บาดเจ็บทุพพลภาพของผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทุกชนิด

ประกันภาคสมัครใจ

 • ประเภท 1,2,3 และ2+,3+
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม (*ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภท)
 • หากเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะชดเชยเต็มทุนของประกัน (*ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภท)

ความคุ้มครองรวม

 • คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ของตกใส่ สัตว์ทำร้าย (*ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภท)

100%

Fast & Reliable

20+

Insurance Products

100%

Full Protection

25+

Team

ประกันรถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 • หากมีการชนและได้รับบาดเจ็บ จะจ่ายค้ารักษาพยาบาลให้ ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ

ความคุ้มครองส่วนบุคคลภายนอกในกรณีบาดเจ็บ/เสียชีวิต

 • หากผู้บาดเจ็บไม่สามารถทำงานต่อได้หรือเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายให้ ดังนี้
  • รายได้ที่หายไป
  • รายจ่ายเลี้ยงดูบุตร
  • ค่าใช้จ่ายในงานศพ

ความคุ้มครองอื่น ๆ

 • สามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น อุปกรณ์ ตกแต่งเพิ่มเติม โดยแจ้งเพิ่มก่อนเอาประกันภัย

ความคุ้มครองประกันภัย

 • คุ้มครองในกรณีที่คุณเป็น ผู้ต้องหาในคดีขับขี่รถยนต์ประมาท

ประกันประเภทไหน เหมาะกับคุณ

ประกันประเภท 1
 • คุ้มครองความเสียหายทั้งรถเราและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • แต่มีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันถูก
ประกันประเภท 2
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน บุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถเรากรณีสูญหาย ไฟไหม้
 • แต่มีความสามรถในการชำระเบี้ยประกันถูก
ประกันประเภท 3
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เท่านั้น
ประกันประเภท 2+
 • เพิ่มจากประเภท 2 คือ คุ้มครองรถเรากรณีที่ชนกับรถ เท่านั้น
ประกันประเภท 3+
 • เพิ่มจากประเภท 3 คือ คุ้มครองรถเรากรณีที่ชนกับรถ เท่านั้น

รถสูญหาย ควรทำอย่างไร

1
แจ้งศูนย์รับเรื่องรถหาย 1192 หรือแจ้งตำรวจท้องที่ได้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ
2
ระบุเลขทะเบียน สี เลขตัวถัง ตำหนิตัวรถ สถานที่ล่าสุดที่รถหาย ที่รถหาย
3
แจ้งบริษัทประกันที่ทำประกันไว้ และให้เอกสารที่จําเป็น
4
แจ้งเบาะแส ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบริษัทประกันทันที ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ